'Fire Country' Aflevering 11: Samenvatting en einde, uitgelegd - Vindt Bode Odin? | Film voortvluchtigen (2023)

"Fire Country" Aflevering 11 biedt een meer "persoonlijke" kijk op de leden van Cal Fire Station 42. Hoewel het bataljon meer dan in staat is om Edgewater te beschermen tegen elk ongeluk, zullen ze elkaar kunnen helpen als de slachtoffers hun eigen zijn hart en geest? "Fire Country" Aflevering 11 is de zwaarste test tot nu toe voor zowel Cal Fire als de Leone-familie.

Spoilers vooruit

Grenzen

Edgewater heeft een inzamelingsactie georganiseerd voor de niertransplantatie van Chief Sharon Leone. Ook Vince en Luke gaan, zoals ze vroeger deden toen ze jong waren, op het evenement spelen met hun band Fire to Burn. Terwijl Sharon en Vince erover praten, komt Luke binnen en onthult, tot Sharons verbazing, dat Manny een lening van Vince heeft gekregen. Sharon is niet blij dat Vince het geld aan Manny heeft gegeven zonder haar te raadplegen en rijdt weg op haar helikopter, met slechts een hint over hoe de gebroeders Leone geen gevoel voor grenzen hebben. Luke begrijpt wat ze bedoelt. Vince niet.

Terug bij Three Rock Camp is Bode met iemand aan de telefoon als er een groep motorrijders langskomt. Ondertussen benadert Freddy hem met een krant met een foto waarop hij Gabriela draagt. Bode is een held. Bode wordt er niet echt door geraakt en gaat naar het kantoor van Manny, die net wat meer geld heeft verloren met paardenweddenschappen, om hem te vragen een woordje te doen voor Bode als donor voor Sharons transplantatie. Het telefoontje eerder ging over het plannen van een afspraak voor de donortest op dezelfde dag. Nadat hij eraan is herinnerd hoeveel hij Sharon schuldig is omdat hij hem bij Three Rock heeft laten blijven, stemt Vince ermee in.

Een veelbewogen Edgewater

De dag van de inzamelingsactie breekt aan. Sharon komt Smokey's Tavern binnen en wordt verwelkomd door haar teamgenoten, voormalige leden van Cal Fire, waaronder Dolly en Paulie Burnett, evenals een ander Edgewater-volk. Jake ontmoet Gabriela, en ze delen een korte paar momenten voordat Jake Cara ("Fire Country" tegen het lijf loopt).Aflevering 10). Cara heeft duidelijk indruk op Jake gemaakt. Vince vraagt ​​Luke naar de waarheid achter Sharons verklaring. Luke vertelt hem hoe hij tegen Sharon zei dat ze geluk had met Vince. Vince realiseert zich al snel dat zijn broer had geprobeerd zijn vrouw te versieren, en ze krijgen bijna ruzie als Paulie tussenbeide komt, waardoor ze het podium betreden en optreden. Gabriela hoort van Sharon dat haar vader geld heeft geleend van Vince en mogelijk aan het gokken is geweest. Tijdens het optreden wordt Sharon benaderd door een motorrijder die zich aan haar probeert op te dringen. Paulie probeert tussenbeide te komen, en de man duwt hem weg. Vince loopt het podium af om de zaak onder controle te krijgen, en ook hij wordt geduwd. De motorrijders en Cal Fire-leden staan ​​op het punt ruzie te krijgen, maar deze keer is het Sharon die het vuur lager zet. Jake zegt tegen de motorrijder en zijn bende dat ze voor hun eigen bestwil moeten vertrekken voordat de politie arriveert. Vince neemt Sharon mee naar huis. De inzamelingsactie moet opnieuw worden gepland.

Bode, die met Manny in de apotheek is, wordt getest en de resultaten komen over een week. Op de terugweg naar het kamp komen ze een motorongeluk tegen waarbij twee motorrijders betrokken zijn. Bode herkent een van de fietsen als die van Sharon en rent ernaartoe. Het is echter niet Sharon maar Dolly, van wie Sharon zei dat ze de fiets mee naar huis moest nemen. De andere motorrijder is Paulie. Beiden zijn zwaar gewond; Dolly kan niet ademen, terwijl Paulie meerdere breuken en een verbrand been heeft. Bode controleert de fiets en ontdekt dat de remmen kapot zijn. Dolly vertelt hem over de outlaw motorrijders en het gevecht bij Smokey's Tavern. Manny belt de hulpdiensten.

Binnen een paar minuten arriveren Sharon, Vince, Jake, Gabriela en Cara ter plaatse. Ze moeten een gat in Dolly's torso maken zodat de lucht die tussen haar longen en borstwand zit kan ontsnappen. Dit voorkomt dat de reeds doorboorde long instort. Jake gebruikt Dolly's mes om de truc uit te voeren, geleid door Cara, die verpleegster is, en Dolly kan eindelijk ademen. Ondertussen legden Manny en Vince een plank tussen Paulie's verbrande been en de hete uitlaat. Binnen enkele minuten arriveren een paar ambulances, en samen met hen de outlaw motorbende. Bode loopt naar hen toe en maakt duidelijk dat het hem menens is. Er wordt onthuld dat de naam van de motorrijder die de remmen van Sharons fiets heeft afgesneden en door de bende is verdreven, Odin is, ook wel Owe Fletcher genoemd, een man die Sharon vele jaren geleden vanuit het Three Rock-kamp naar de gevangenis heeft gestuurd. Nu is Odin terug voor wraak.

De spiraal

Paulie en Dolly worden behandeld in het ziekenhuis en ze zullen het allebei redden. Nu ze weer thuis is, deelt Sharon haar spijt met Vince dat ze Odin geen tweede kans heeft gegeven bij Three Rock. Odin was, net als Bode, de eerste zaag. Even later komt Jake binnen met het nieuws dat Odin vermist is. Sharon maakt zich echter meer zorgen over Bode, van wie ze weet dat hij deze niet zou uitzitten. En ze heeft gelijk.

Bode deelt het nieuws met zijn vrienden bij Three Rock. Het is duidelijk dat ze allemaal even boos zijn over wat er is gebeurd, maar Manny weet wel beter. Hij zegt tegen Bode dat hij moet kalmeren en uit wanhoop niets verkeerds moet doen. Bode reageert door te vermelden wat hij van Gabriela te weten is gekomen over Manny, die ook iets doet dat niet mag (gokken met geleend geld). Terwijl hij dit zegt, kijkt Bode Manny boos aan en gaat weer naar bed.

Op het station voelen Gabriela en Jake zich nog steeds niet op hun gemak bij elkaar. Jake is diepbedroefd omdat Gabriela Bode verkoos boven hem, en ze is bedroefd omdat ze Jake niet kon laten begrijpen dat het niet aan haar was om de keuze te maken. Haar uitleg wordt onderbroken door een telefoontje van Manny, die, nadat hij zijn nieuwe gokgewoonte en schuld van de Leones heeft aanvaard, haar vertelt om met Bode te praten, die in een spiraal verkeert en hulp nodig heeft. Jake ziet haar vertrekken naar Three Rock en beschuldigt haar ervan haar kick niet te krijgen door mensen fysiek te redden, maar door ze emotioneel te redden. Gabriela geeft hem het perfecte antwoord en vertelt hem dat elke persoon het verdient om gered te worden, of het nu fysiek of emotioneel is.

Bode staat op het punt om midden in de nacht zijn kamp te verlaten als hij Gabriela ziet. Ze houdt zijn handen vast en laat hem begrijpen dat de enige echte manier om zijn moeder te beschermen is door naar binnen te gaan, zodat hij zijn tijd kan uitzitten en zich bij zijn gezin kan voegen. De manier waarop ze naar elkaar kijken maakt duidelijk dat zowel Gabriela als Bode gevoelens voor elkaar hebben. Natuurlijk gaat hij terug naar zijn kamp. Terug op het bureau confronteert Vince Luke met het feit dat hij Sharon heeft geslagen. Luke probeert uit te leggen dat hij werd meegesleept door zijn emoties, maar dat is niet genoeg om te rechtvaardigen. Niets is. Wat Luke zegt, legt vervolgens de waarheid achter zijn acties uit. Vince had een gezin, een liefhebbende vrouw en een geweldige baan, die Luke allemaal niet had. Hij was dus jaloers. Vince beseft dit en besluit te vertrekken. Een verontschuldiging van Luke komt niet eens in de buurt van vergeving.

Odins wraak

Iedereen slaapt in Three Rock Camp als ze allemaal wakker worden van de geur van rook. Ze rennen naar buiten om te ontdekken dat ze aan alle kanten door vuur worden omringd. Bode weet dat de man erachter Odin is. De sensoren op Station 42 gaan af en markeren de locatie Three Rock op het scherm. Vince probeert te voorkomen dat Sharon naar de locatie gaat, uit angst dat het Odins werk is, maar het lijkt Sharon niets te kunnen schelen. Het duurt maar even voordat de jongens van Three Rock erachter komen dat de slang is doorgesneden, wat betekent dat ze een lijn moeten doorsnijden om te voorkomen dat het vuur het kamp opeet. Bode realiseert zich dat Odin van achter de schaduwen kijkt naar wat er gebeurt. Brandweerwagens van station 42 zijn onderweg en bereiken na enige tijd Three Rock, hun aankomst is vertraagd door een brandende boom midden op de weg, een andere daad van Odin. Het vuur wordt uiteindelijk geblust, maar het is nog niet voorbij voor Bode, die rondkijkt om te zien of hij ook maar een glimp van Odin kan opvangen. En dat doet hij. Zonder tijd te verspillen snelt hij in de richting van een koplamp die hij achter de bomen heeft gezien.

'Fire Country' Aflevering 11: Einde uitgelegd - Vindt Bode Odin?

Na het geluid van de helikopter te hebben gevolgd, komt Bode eindelijk oog in oog te staan ​​met Odin. Er volgt een kort gevecht met harde stoten van beide kanten, waarna Bode Odin tegen de grond drukt en op het punt staat hem knock-out te slaan als Jake tussenbeide komt. De rest van Cal Fire en Three Rock arriveert daar, samen met twee agenten die Odin arresteren. Bode verontschuldigt zich bij Gabriela omdat ze niet naar haar heeft geluisterd en achter Odin aan is gegaan.

Alles is weer normaal in Edgewater. De dag breekt aan voor de resultaten van de donoren en Vince heeft goede hoop dat zijn vrouw Sharon een niertransplantatie zal krijgen. Terug bij Three Rock schetst Bode een foto waarop hij Gabriela draagt ​​(die uit de krant, die Freddy hem liet zien) wanneer Manny binnenkomt. Bode sluit het notitieboekje voordat Manny het kan zien. Manny benadert hem en geeft hem het resultaat van zijn test.

Vince treedt weer solo op in Smokey's Tavern, omringd door onder meer zijn vrouw Sharon en zijn Cal Fire-team. Luke komt binnen, laat Jake weten dat hij Edgewater verlaat en gaat naar buiten. Manny benadert Sharon en vertelt haar over zijn toestand en het feit dat hij hulp nodig heeft. Vervolgens verontschuldigt hij zich bij zijn dochter Gabriela voor wat hij heeft gedaan en belooft hij een betere vader te worden. Cara en Jake leren elkaar beter kennen. Bode opent de testuitslag en komt erachter dat hij is geslaagd als donor voor zijn moeder. Hoewel Bode officieel levensvatbaar is als donor voor de transplantatie van zijn moeder, moet hij zijn moeder er nog van overtuigen. Wetende hoe Sharon is, zal ze een harde noot zijn om te kraken, en Bode zal alle hulp nodig hebben die hij kan krijgen.

- Advertentie -

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 12/11/2023

Views: 6485

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.